Những điểm ngữ pháp cần chú ý của chương trình anh văn lớp 8-9

Nếu chương trình anh văn lớp 6-7 vẫn còn tương đối đơn giản ở phần từ vựng cũng như ngữ pháp thì chương trình anh văn lớp 8-9 tập trung chuyên sâu vào nhiều điểm ngữ pháp hơn, để triển khai xong những kiến thức cần thiết cho bậc trung học nhằm nâng cao kiến thức hơn ở bậc phổ thông.

Nắm vững ngữ pháp của chương trình anh văn lớp 8-9, các bạn đã rất có thể tương đối tự tin với vốn ngữ pháp tiếng Anh của mình bởi chương trình tiếng anh ở bậc trung học phổ thông của chỉ xoay quanh những kiến thức này tại mức nâng cao hơn nữa.

Bởi chương trình lớp 8-9 có đặc thù mạng lưới hệ thống và là 2 chương trình có nhiều kiến thức quan trọng, vì thế, APAX ENGLISH. Sẽ giúp bạn tổng hợp những điểm ngữ pháp của anh văn lớp 8-9, để bạn có cái nhìn tổng quát về kiến thức, để dò lại xem tôi đã nắm và chưa nắm được những gì, nhằm có kế hoạch học tập hợp lý hơn.

  1. Các thì (tense) trong chương trình anh văn lớp 8-9

Ở chương trình lớp 6-7 các bạn đã được học các thì simple present (hiện tại đơn), present continuous (hiện tại tiếp diễn), simple past (quá khứ đơn), simple future (tương lai đơn). Chương trình anh văn lớp 8-9 sẽ có thêm các thì như present perfect (hiện tại hoàn thành), present perfect continuous (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn), past continuous (quá khứ tiếp diễn), past perfect (quá khứ hoàn thành).

Sau khi đã học kha khá các thì cơ bản trong tiếng Anh, điểm mấu chốt là các bạn phải biết cách vận dụng đúng các thì ở từng trường hợp, ngữ cảnh. Điều này không những cần nắm chắc lý thuyết mà còn phải làm bài tập để nắm được những trường hợp sử dụng thì khác nhau.

2. Modal Verbs – động từ khiếm khuyết

Được gọi là “động từ khiếm khuyết” bởi là động từ, nhưng nó không mang ý nghĩa trọng tâm cho câu mà chỉ để bổ nghĩa cho động từ chính. Sau động modal verbs luôn luôn là động từ nguyên mẫu.

Các modal verbs gồm có:

Can- could- may- might

Must

Should – would

Ought to – had better

3. Reflective pronoun- đại từ phản thân

Đại từ phản thân được sử dụng để nhấn mạnh hành động do chủ thể của hành động gây ra.

Những đại từ phản thân gồm có: myself, ourselves, themselves, herself, himself, itself.

4. Reported speech – câu tường thuật

Câu tường thuật là câu dùng để tường thuật hay nhắc lại lời nói của một người đến với người khác. Đây là một điểm ngữ pháp quan trọng của chương trình và sẽ gặp lại ở chương trình anh văn lớp 10-11-12

5. Gerund – danh động từ

Trong quy tắc ngữ pháp của tiếng Anh, 2 động từ không thể đứng cạnh nhau, vì thế, để làm phong phú nghĩa cho câu trong trường hợp cần dùng thêm động từ, Gerund được sử dụng như một hình thức của động từ (nhưng là danh động từ), được tạo ra bằng cách thêm -ing vào động từ nguyên mẫu.

Các động từ thường đi kèm với gerund gồm có: love, like, dislike, enjoy, hate, prefer, start, begin, stop, begin, stop, finish, practice, remember, mind.

6. The infinitive with “to” – động từ dùng với “to”

Với các động từ theo sau là gerund, phần lớn còn có trường hợp theo sau là “to+ động từ nguyên mẫu”, 2 trường hợp này không khác nhau nhiều về mặt ngữ nghĩa, tuy nhiên, cũng nên chú ý để dùng tiếng Anh thật “xịn”.

7. Passive voice (câu bị động)

Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu, tác nhân gây ra hành động dù là ai hay vật. Chìa khoá để chuyển đổi đúng mẫu câu này chính là động từ “to be” và past participle (thể quá khứ của động từ). Đây cũng là một điểm ngữ pháp quan trọng cần nắm vững và sẽ gặp lại ở những lớp trên.

8. Những mẫu câu khác trong chương trình

– too/ enough: quá… không thể

– so …that, such…that : quá…đến nỗi mà

– used to + V: đã từng làm gì trong quá khứ

– be used to + V.ing: quen với

– so that / in order to: để (câu chỉ mục đích)

Với chương trình Junior- tiếng Anh thiếu niên của Tổ Chức Giáo Dục APAX ENGLISH. , sẽ bao hàm cho các bạn học viên những kiến thức anh văn lớp 6-7-8-9, bằng giáo trình học chất lượng và phương pháp học hiệu quả, giúp các bạn tiếp nhận không những tiếng Anh, mà còn là những kiến thức trên lĩnh vực văn hoá- xã hội. Với những giai đoạn từ thấp đến cao như sau:

-Giai đoạn 1: khởi động giao tiếp tiếng Anh cơ bản qua ngôn ngữ nói, viết, hình ảnh và video sinh động.

-Giai đoạn 2: xây dựng toàn diện 4 kỹ năng ngôn ngữ và phát triển các kỹ năng học thuật

-Giai đoạn 3: đào sâu khả năng tiếng Anh thông qua việc phát triển kỹ năng viết sáng tạo

– Giai đoạn 4: Kết hợp các kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức học thuật và khả năng tư duy phản biện để biện luận, nghiên cứu, viết báo cáo và thuyết trình.

APAX ENGLISH. sẽ là nơi lý tưởng để khơi dậy tiềm năng trong bạn, trang bị những kiến thức vững chắc cho con đường chinh phục kiến thức của bạn.

……………..

Thumb: