Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 1 trang 55 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần trả lời câu hỏi Sự phát triển và biến đổi của từ ngữ, soạn bài Sự phát triển của từ vựng ngắn gọn nhất giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Trong bài thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu (Ngữ văn 8, tập một) có câu Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế. Cho biết từ kinh tế trong bài thơ này có nghĩa gì? Ngày nay chúng ta có hiểu từ này theo nghĩa như Phan Bội Châu đã dùng hay không? Qua dó em rút ra nhận xét gì vô nghĩa của từ?

Trả lời bài 1 trang 55 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Câu trả lời tham khảo

– Từ “kinh tế” trong câu “Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế” là cách nói rút gọn từ kinh bang tế thế, có nghĩa là trị nước cứu đời.

– Nghĩa từ “kinh tế” hiện nay chỉ một lĩnh vực của đời sống xã hội như: hoạt động lao động sản xuất, trao đổi, phân phối và sử dụng sản phẩm, của cải vật chất.

=> Qua đó ta rút ra nhận xét: nghĩa của từ không phải nhất thành bất biến mà có thể biến đổi và phát triển theo thời gian; có thể mất đi nét nghĩa nào đó và cũng có thể được thêm vào những ý nghĩa mới.

Ghi nhớ

Cùng với sự phát triển của xã hội, từ vựng của ngôn ngữ cũng không ngừng phát triển. Một trong những cách trát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng.

Có hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ: phức thức ẩn dụ và phương thức hoán dụ.

———–

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 1 trang 55 SGK Ngữ văn 9 tập 1 do tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Sự phát triển của từ vựng trong chương trình soạn văn 9 được tốt hơn trước khi đến lớp.


Trả lời câu hỏi bài 1 trang 55 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Sự phát triển của từ vựng

Đăng bởi:

Chuyên mục: Giáo dục