hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 đề 4 trang 137 sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2 phần soạn bài Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bài:

Ý kiến của anh (chị) về những hoài bão trong bài thơ của Phạm Ngũ Lão như thế nào? Tại sao?

TRẢ LỜI BÀI 2 ĐỀ 4 TRANG 137 SGK NGỮ VĂN 10 TẬP 2

Ý kiến cá nhân của tôi về hoài bão của tác giả trong bài thơ Tỏ lòng:

+ Nếu hiểu bài thơ chỉ qua những từ ngữ bên ngoài thì những từ ngữ nợ công danh, Vũ hầu không đáng được đề cao : có vẻ cá nhân, tự tôn quá đáng.

+ Cần hiểu nợ công danh là khát vọng muốn lập công giúp vua, giúp nước. Thời đại Phạm Ngũ Lão sống, chế độ phong kiến Việt Nam đang trên đà xây dựng, lợi ích của giai cấp phong kiến về cơ bản phù hợp với lợi ích dân tộc ; công là công lao, danh là danh tiếng; nợ công danh là khát vọng lập công, lập danh ; trả được nợ công danh cũng có nghĩa là hoàn thành nghĩa vụ đối với đất nước. Khát vọng hoàn thành nghĩa vụ đối với đất nước lúc ấy là tốt đẹp, nhất là giữa lúc có giặc ngoại xâm, khát vọng ấy còn có nghĩa là luôn sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì đất nước.

+ Nghĩ đến Vũ hầu lúc này là ước muốn trở thành người có tài cao, chí lớn, đắc lực trong việc giúp vua, giúp nước. Nghĩ đến con người toàn diện để cố gắng vươn lên là tốt. Ý nghĩa tích cực của các danh nhân xưa cũng như nay, ngoài tác động khi họ còn sống, còn có tác dụng nêu gương cho các thế hệ sau.

+ Phạm Ngũ Lão không hề nói suông, ông có hoài bão lớn và đã cố gắng thực hiện hoài bão. Từ một chàng trai không tiếng tăm nơi thôn xóm, ông trở thành một tướng tài, trả xong nợ công danh đối với lịch sử. Lịch sử đã ghi tên ông. Các thế hệ truyền tụng bài Tỏ lòng.

– Bài thơ có nhiều ý nghĩa tích cực tác động tới thế hệ thanh niên ngày nay.

+ Sống phải có mơ ước và biết mơ ước điều lớn lao. Nói như Đi-đơ-rô : “Không có khát vọng lớn thì cũng không có sự nghiệp lớn”.

+ Gắn khát vọng của bản thân với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, với tiến bộ của nhân loại.

+ Phải biết cố gắng để thực hiện hoài bão : rèn luyện đạo đức và tài năng, vượt qua gian khổ thiếu thốn, kiên trì mục đích.

Xem thêm: Phân tích bài thơ Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 2 đề 4 trang 137 SGK Ngữ văn 10 tập 2 được trình bày theo nhiều cách khác nhau do tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận tốt hơn trong quá trình học Soạn văn 10.

Chúc các em học tốt !


Trả lời câu hỏi Bài 2 đề 4 trang 137 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận.

Đăng bởi:

Chuyên mục: Giáo dục