Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 111 sách giáo khoa Ngữ văn 9 tập Hai phần trả lời câu hỏi Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý, soạn bài Ôn tập phần Tiếng việt chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài: Tìm hàm ý của các câu in đậm dưới đây. Cho biết trong mỗi trường hợp hàm ý đã được tạo ra bằng cách cố định phương châm hội thoại nào.

a) Tuấn hỏi Nam:

– Cậu thấy đội bóng huyện mình chơi có hay không?

Tớ thấy họ ăn mặc rất đẹp.

b) Lan hỏi Huệ:

– Huệ báo cho Nam, Tuấn và Chi sáng mai đến trường chưa?

Tớ báo cho Chi rồi. – Huệ đáp.

Trả lời bài 2 trang 111 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Câu trả lời tham khảo

Trả lời chi tiết

a) “Tớ thấy họ ăn mặc rất đẹp” chứa hai hàm ý:

– Họ chỉ ăn mặc rất đẹp chứ đá bóng không hay.

– Tớ không chú ý họ đá hay không, chỉ thấy họ ăn mặc rất đẹp

=> Không muốn nói thẳng ý kiến chê của mình do đó cố ý vi phạm phương châm hội thoại, đó là phương châm quan hệ.

b) “Tớ báo cho Chi rồi” chứa hàm ý: Huệ chỉ mới báo cho Chi chứ chưa bao cho Nam và Tuấn.

=> Huệ cố ý vi phạm phương châm về lượng (nói thiếu), có lẽ để nhẹ đi phần chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.

Trả lời ngắn gọn

a) Nam không muốn nói thẳng ý kiến chê của mình (để tránh làm mất lòng bạn), do đó cố ý vi phạm phương châm quan hệ (nói chệch đề tài), và phần nào phương châm cách thức (nói mơ hồ).

b)

Câu Tớ báo cho Chi rồi có hàm ý: Tớ chưa báo cho Nam và Tuấn.

Hàm ý trên được tạo ra bằng cách cố ý vi phạm phương châm hội thoại, đó là phương châm về lượng.

Ghi nhớ

Muốn sử dụng hàm ý cần có hai điều kiện:

– Người nói (người viết) có ý thức gửi hàm ý vào lời nói.

– Người nghe (người đọc) có năng lực để giải đoán hàm ý.

————-

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 2 trang 111 SGK ngữ văn 9 tập 2 được biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài Ôn tập phần Tiếng việt trong chương trình soạn văn 9 tốt hơn trước khi đến lớp.


Trả lời câu hỏi bài 2 trang 111 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Ôn tập phần Tiếng việt

Đăng bởi:

Chuyên mục: Giáo dục