Câu hỏi ôn tập

Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là?

22-03-2022
Xem thêm

Câu hỏi: Địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là? A. Đồi núi. B. Đồng bằng. C. Bán bình nguyên. D. Đồi trung du. Lời giải: Trên đất liền, đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. (trang 101 SGK Địa …

Hậu quả dẫn đến từ sự gia tăng dân số quá nhanh là?

22-03-2022
Xem thêm

Hậu quả dẫn đến từ sự gia tăng dân số quá nhanh là? A. Điều kiện sống của người dân được nâng cao hơn B. Trẻ được hưởng các điều kiện để học hành tốt hơn C. Thiếu lương thực, thiếu nơi ở, trường học và bệnh viện D. Nguồn tài nguyên ít bị khai …

Đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng?

22-03-2022
Xem thêm

Đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng? Gợi ý: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân gồm 34 người, với 31 nam và 3 nữ, biên chế thành 3 tiểu đội do ông Hoàng Sâm làm Đội trưởng và ông Xích Thắng làm Chính trị viên đội có …