Địa lí lớp 10

Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 8 sgk Địa Lí 10

14-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 8 sgk Địa Lí 10

Nội Dung LÍ THUYẾT1. Phép chiếu phương vị2. Phép chiếu hình nón3. Phép chiếu hình trụCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 5 địa lí 102. Trả lời câu hỏi trang 6 địa lí 10CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 8 địa lí 102. Giải bài 2 trang 8 địa […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 14 sgk Địa Lí 10

14-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 14 sgk Địa Lí 10

Nội Dung LÍ THUYẾT1. Phương pháp kí hiệu2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động3. Phương pháp chấm điểm 4. Phương pháp bản đồ – biểu đồCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 9 địa lí 102. Trả lời câu hỏi trang 10 địa lí 103. Trả lời câu hỏi trang 12 địa […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 16 sgk Địa Lí 10

14-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 16 sgk Địa Lí 10

Nội Dung LÍ THUYẾTI – Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sốngII – Sử dụng bản đồ, Atlat trong học tậpCÂU HỎI GIỮA BÀITrả lời câu hỏi trang 15 địa lí 10CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 16 địa lí 102. Giải bài 2 trang 16 địa lí […]

Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ Địa Lí 10

14-09-2020
Xem thêm
Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ Địa Lí 10

Nội Dung I – CHUẨN BỊII – NỘI DUNG THỰC HÀNH1. Nội dung2. Các bước tiến hành Hướng dẫn soạn Bài 4. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ sgk Địa Lí 10. I – CHUẨN BỊ Phóng to các hình 2.2, 2.3 và 2.4. […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 21 sgk Địa Lí 10

14-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 21 sgk Địa Lí 10

Nội Dung LÍ THUYẾTI – Khái quát về vũ trụ. Hệ Mặt Trời. Trái Đất trong hệ Mặt TrờiII – Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái ĐấtCÂU HỎI GIỮA BÀITrả lời câu hỏi trang 19 địa lí 10CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 21 địa lí 102. Giải […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 24 sgk Địa Lí 10

14-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 24 sgk Địa Lí 10

Nội Dung LÍ THUYẾTI – Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt TrờiII – Các mùa trong nămIII – Ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độCÂU HỎI GIỮA BÀITrả lời câu hỏi trang 22 địa lí 10CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 24 địa lí 102. Giải bài […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 28 sgk Địa Lí 10

20-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 28 sgk Địa Lí 10

Nội Dung LÍ THUYẾTI – Cấu trúc của Trái ĐấtII – Thuyết kiến tạo mảngCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 25 địa lí 102. Trả lời câu hỏi trang 26 địa lí 103. Trả lời câu hỏi trang 27 địa lí 104. Trả lời câu hỏi trang 28 địa lí 10CÂU HỎI […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 31 sgk Địa Lí 10

20-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 31 sgk Địa Lí 10

Nội Dung LÍ THUYẾTI – Nội lựcII – Tác động của nội lựcCÂU HỎI GIỮA BÀITrả lời câu hỏi trang 31 địa lí 10CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 31 địa lí 102. Giải bài 2 trang 31 địa lí 10 Hướng dẫn soạn Bài 8. Tác động của nội lực đến địa […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 34 sgk Địa Lí 10

20-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 34 sgk Địa Lí 10

Nội Dung LÍ THUYẾTI – Ngoại lựcII – Tác động của ngoại lựcCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 32 địa lí 102. Trả lời câu hỏi trang 34 địa lí 10CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 34 địa lí 102. Giải bài 2 trang 34 địa lí 103. Giải […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 37 sgk Địa Lí 10

20-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 37 sgk Địa Lí 10

Nội Dung LÍ THUYẾTCÂU HỎI GIỮA BÀITrả lời câu hỏi trang 37 địa lí 10CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 37 địa lí 102. Giải bài 2 trang 37 địa lí 10 Hướng dẫn soạn Bài 9. Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo) sgk Địa […]