Địa lí lớp 11

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 9 sgk Địa Lí 11

15-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 9 sgk Địa Lí 11

Nội Dung LÍ THUYẾTI – Sự phân chia thành các nhóm nướcII – Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nướcIII – Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đạiCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 7 địa lí 112. Trả lời […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 12 sgk Địa Lí 11

15-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 12 sgk Địa Lí 11

Nội Dung LÍ THUYẾTI – Xu hướng toàn cầu hóa kinh tếII – Xu hướng khu vực hóa kinh tếCÂU HỎI GIỮA BÀITrả lời câu hỏi trang 12 địa lí 11CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 12 địa lí 112. Giải bài 2 trang 12 địa lí 113. Giải bài 3 trang […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 16 sgk Địa Lí 11

15-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 16 sgk Địa Lí 11

Nội Dung LÍ THUYẾTI – Dân sốII – Môi trườngIII – Một số vấn đề khácCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 13 địa lí 112. Trả lời câu hỏi trang 14 địa lí 113. Trả lời câu hỏi trang 15 địa lí 11CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 16 […]

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển Địa Lí 11

15-09-2020
Xem thêm

Hướng dẫn soạn Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển sgk Địa Lí 11. 1. Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển Học sinh tự đọc thông tin dưới […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 23 sgk Địa Lí 11

15-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 23 sgk Địa Lí 11

Nội Dung Bài 5. Tiết 1: Một số vấn đề của châu PhiLÍ THUYẾTI – Một số vấn đề về tự nhiênII – Một số vấn đề về dân cư và xã hộiIII – Một số vấn đề về kinh tếCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 20 địa lí 112. Trả lời […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 27 sgk Địa Lí 11

15-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 27 sgk Địa Lí 11

Nội Dung Bài 5. Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La TinhLÍ THUYẾTI – Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hộiII – Một số vấn đề về kinh tếCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 25 địa lí 112. Trả lời câu hỏi trang 26 địa […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

15-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

Nội Dung Bài 5. Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung ÁLÍ THUYẾTI – Đặc điểm của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung ÁII – Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung ÁCÂU HỎI GIỮA BÀI1. […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 40 sgk Địa Lí 11

15-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 40 sgk Địa Lí 11

Nội Dung Bài 6. Tiết 1: Tự nhiên và dân cưLÍ THUYẾTI – Lãnh thổ và vị trí địa líII – Điều kiện tự nhiênIII – Dân cưCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 36 địa lí 112. Trả lời câu hỏi trang 39 địa lí 113. Trả lời câu hỏi trang 40 địa […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 44 sgk Địa Lí 11

20-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 44 sgk Địa Lí 11

Nội Dung Bài 6. Tiết 2: Kinh tếLÍ THUYẾTI – Quy mô nền kinh tếII – Các ngành kinh tếCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 41 địa lí 112. Trả lời câu hỏi trang 44 địa lí 11CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 44 địa lí 112. Giải bài 2 […]

Bài 6. Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì Địa Lí 11

20-09-2020
Xem thêm
Bài 6. Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì Địa Lí 11

Nội Dung Bài 6. Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì1. Phân hóa lãnh thổ nông nghiệpTrả lời câu hỏi trang 45 địa lí 112. Phân hóa lãnh thổ công nghiệpTrả lời câu hỏi trang 46 địa lí 11 Hướng dẫn soạn Bài 6. HỢP CHỦNG QUỐC […]