Địa lí lớp 12

Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 11 sgk Địa Lí 12

16-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 11 sgk Địa Lí 12

Nội Dung LÍ THUYẾT1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhậpCÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 11 […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 17 sgk Địa Lí 12

16-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 trang 17 sgk Địa Lí 12

Nội Dung LÍ THUYẾT1. Vị trí địa lí2. Phạm vi lãnh thổ3. Ý nghĩa của vị trí địa lí Việt NamCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 13 địa lí 122. Trả lời câu hỏi trang 14 địa lí 123. Trả lời câu hỏi trang 16 địa lí 12CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. […]

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam Địa Lí 12

16-09-2020
Xem thêm
Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam Địa Lí 12

Nội Dung 1. Nội dung2. Yêu cầu3. Hướng dẫn cách vẽ Hướng dẫn soạn Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam sgk Địa Lí 12. Nội dung bài bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn địa lí 12, […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 23 sgk Địa Lí 12

16-09-2020
Xem thêm

Nội Dung LÍ THUYẾT1. Giai đoạn Tiền CambriCÂU HỎI GIỮA BÀITrả lời câu hỏi trang 20 địa lí 12CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 23 địa lí 122. Giải bài 2 trang 23 địa lí 123. Giải bài 3 trang 23 địa lí 12 Hướng dẫn soạn Bài 4. Lịch sử hình […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 27 sgk Địa Lí 12

16-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 27 sgk Địa Lí 12

Nội Dung LÍ THUYẾT2. Giai đoạn Cổ kiến tạo3. Giai đoạn Tân kiến tạoCÂU HỎI GIỮA BÀITrả lời câu hỏi trang 25 địa lí 12CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 27 địa lí 122. Giải bài 2 trang 27 địa lí 123. Giải bài 3 trang 27 địa lí 12 Hướng dẫn […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 32 sgk Địa Lí 12

16-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 32 sgk Địa Lí 12

Nội Dung LÍ THUYẾT1. Đặc điểm chung của địa hình2. Các khu vực địa hìnhCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 29 địa lí 122. Trả lời câu hỏi trang 30 địa lí 12CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 32 địa lí 122. Giải bài 2 trang 32 địa lí […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 35 sgk Địa Lí 12

16-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 35 sgk Địa Lí 12

Nội Dung LÍ THUYẾT2. Các khu vực địa hình3. Thế mạnh và hạn chế tự nhiên của các khu vực đồi núi và đồng bằng đối với sự phát triển kinh tế – xã hộiCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 33 địa lí 122. Trả lời câu hỏi trang 34 địa lí […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 39 sgk Địa Lí 12

16-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 39 sgk Địa Lí 12

Nội Dung LÍ THUYẾT1. Khái quát về biển Đông2. Ảnh hưởng của biển Đông đến thiên nhiên Việt NamCÂU HỎI GIỮA BÀITrả lời câu hỏi trang 36 địa lí 12CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 39 địa lí 122. Giải bài 2 trang 39 địa lí 123. Giải bài 3 trang 39 […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 44 sgk Địa Lí 12

16-09-2020
Xem thêm
Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 44 sgk Địa Lí 12

Nội Dung LÍ THUYẾT1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùaCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 40 địa lí 122. Trả lời câu hỏi trang 41 địa lí 123. Trả lời câu hỏi trang 42 địa lí 12CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài 1 trang 44 địa lí 122. Giải bài […]

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 47 sgk Địa Lí 12

16-09-2020
Xem thêm

Nội Dung LÍ THUYẾT2. Các thành phần tự nhiên khác3. Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sốngCÂU HỎI GIỮA BÀI1. Trả lời câu hỏi trang 45 địa lí 122. Trả lời câu hỏi trang 46 địa lí 12CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1. Giải bài […]