Giáo dục

Cách viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác – Toán 10 chuyên đề

28-06-2022
Xem thêm
Cách viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác – Toán 10 chuyên đề

Cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu Cách viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác – Toán 10 chuyên đề Vậy cách viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác như thế nào? làm sao để viết phương trình đường tròn một cách chính xác và không bị nhầm lẫn? Nếu chưa nắm vững …

Cách viết phương trình đường tròn đi qua 1 điểm có tâm I – Toán 10 chuyên đề

28-06-2022
Xem thêm
Cách viết phương trình đường tròn đi qua 1 điểm có tâm I – Toán 10 chuyên đề

Cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu Cách viết phương trình đường tròn đi qua 1 điểm có tâm I – Toán 10 chuyên đề Với dạng bài tập yêu cầu viết phương trình đường tròn đi qua 1 điểm có tâm I, hay lập phương trình đường tròn có tâm I và đi qua A, …

Cách viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm – Toán 10 chuyên đề

28-06-2022
Xem thêm
Cách viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm – Toán 10 chuyên đề

Cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu Cách viết phương trình đường tròn đi qua 2 điểm – Toán 10 chuyên đề Viết phương trình đường tròn (C) đi qua 2 điểm có bán kính R; hoặc đi qua 2 điểm tiếp xúc với đường thẳng (d); hoặc đi qua 2 điểm có tâm nằm trên đường …

Cách viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm – Toán 10 chuyên đề

28-06-2022
Xem thêm
Cách viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm – Toán 10 chuyên đề

Cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu Cách viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm – Toán 10 chuyên đề Để viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm, cách hay dùng nhất là ta lần lượt thay các giá trị các điểm này vào phương trình tổng quát của đường tròn, sau đó …

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm có vectơ chỉ phương u – Toán 10 chuyên đề

28-06-2022
Xem thêm
Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm có vectơ chỉ phương u – Toán 10 chuyên đề

Cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm có vectơ chỉ phương u – Toán 10 chuyên đề Vậy cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm có vectơ chỉ phương u như thế nào? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây và …

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm có vectơ pháp tuyến n – Toán 10 chuyên đề

28-06-2022
Xem thêm
Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm có vectơ pháp tuyến n – Toán 10 chuyên đề

Cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm có vectơ pháp tuyến n – Toán 10 chuyên đề Vậy cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm có vectơ pháp tuyến n như thế nào? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây …

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 1 đường thẳng – Toán 10 chuyên đề

28-06-2022
Xem thêm
Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 1 đường thẳng – Toán 10 chuyên đề

Cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 1 đường thẳng – Toán 10 chuyên đề Vậy cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 1 đường thẳng như thế nào? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài …

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với 1 đường thẳng – Toán 10 chuyên đề

28-06-2022
Xem thêm
Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với 1 đường thẳng – Toán 10 chuyên đề

Cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với 1 đường thẳng – Toán 10 chuyên đề Vậy cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với 1 đường thẳng như thế nào? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết …

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm – Toán 10 chuyên đề

28-06-2022
Xem thêm
Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm – Toán 10 chuyên đề

Cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm – Toán 10 chuyên đề Vậy cách viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm như thế nào? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây và cùng xem các bài tập và ví dụ minh họa …

Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và có hệ số góc k – Toán 10 chuyên đề

28-06-2022
Xem thêm

Cùng THPT Sóc Trăng tìm hiểu Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và có hệ số góc k – Toán 10 chuyên đề Vậy cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và có hệ số góc k như thế nào? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới …