Lớp 9

Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm (Viết phương đường thẳng đi qua 2 điểm) – Toán 9 chuyên đề

24-06-2022
Xem thêm
Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm (Viết phương đường thẳng đi qua 2 điểm) – Toán 9 chuyên đề

Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm hay viết phương trình hàm số bậc nhât đi qua hai điểm (viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm) là dạng bài tập các em hay gặp ở nội dung toán lớp 9. Vậy cách …

Cách chứng minh các điểm (4 điểm) cùng thuộc một đường tròn – Toán 9 chuyên đề

24-06-2022
Xem thêm
Cách chứng minh các điểm (4 điểm) cùng thuộc một đường tròn – Toán 9 chuyên đề

Chứng minh các điểm (thường là 4 điểm) cùng thuộc một đường tròn là dạng bài tập phổ biến thường gặp trong các bài toán liên quan đến tứ giác và đường tròn. Vậy cách chứng minh các điểm (4 điểm) thuộc được tròn như thế nào? có mấy cách chứng minh 4 điểm cùng …

Các dạng bài tập toán đồ thị hàm số lớp 9 – Toán 9 chuyên đề

24-06-2022
Xem thêm
Các dạng bài tập toán đồ thị hàm số lớp 9 – Toán 9 chuyên đề

Nội dung về đồ thị hàm số (hàm số bậc 1, hàm số bậc 2) là một trong những kiến thức quan trọng các em cần nắm vững bởi chúng thường xuất hiện trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10. Vậy bài tập về đồ thị hàm số lớp 9 gồm những dạng …

https://hayhochoi.vn/cach-tim-diem-co-dinh-ma-do-thi-ham-so-luon-di-qua-toan-9-chuyen-de.html

24-06-2022
Xem thêm

https://hayhochoi.vn/cach-tim-diem-co-dinh-ma-do-thi-ham-so-luon-di-qua-toan-9-chuyen-de.html Đăng bởi: THPT Sóc Trăng Chuyên mục: Giáo Dục

Bài tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông có lời giải – Toán lớp 9 chuyên đề

24-06-2022
Xem thêm
Bài tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông có lời giải – Toán lớp 9 chuyên đề

Hệ thức lượng trong tam giác vuông là một trong những kiến thức trọng tâm mà các em cần nắm thật vững, vì dạng bài tập liên quan tới hệ thức lượng trong tam giác vuông thường xuất hiện trong nhiều bài thi và kiểm tra. Bài viết dưới đây chúng ta cùng hệ thống …

Đoạn văn cảm nhận khổ cuối bài Bếp lửa

01-06-2022
Xem thêm
Đoạn văn cảm nhận khổ cuối bài Bếp lửa

Đề bài: Đoạn văn cảm nhận khổ cuối bài Bếp lửa Đoạn văn cảm nhận khổ cuối bài Bếp lửa Nội dung1 I. Dàn ý Đoạn văn cảm nhận khổ cuối bài Bếp lửa (Chuẩn)2 II. Những mẫu Đoạn văn cảm nhận khổ cuối bài Bếp lửa hay nhất2.1 1. Đoạn văn cảm nhận khổ cuối bài …

Đoạn văn Phân tích bi kịch nhân vật Vũ Nương

01-06-2022
Xem thêm
Đoạn văn Phân tích bi kịch nhân vật Vũ Nương

Đề bài: Đoạn văn Phân tích bi kịch nhân vật Vũ Nương Đoạn văn Phân tích bi kịch nhân vật Vũ Nương Nội dung1 I. Dàn ý Đoạn văn Phân tích bi kịch nhân vật Vũ Nương (Chuẩn)2 II. Những mẫu Đoạn văn Phân tích bi kịch nhân vật Vũ Nương hay nhất2.1 1. Đoạn văn Phân …

Đoạn văn phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai khi nghe tin cải chính

01-06-2022
Xem thêm
Đoạn văn phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai khi nghe tin cải chính

Đề bài: Đoạn văn phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai khi nghe tin cải chính Đoạn văn phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai khi nghe tin cải chính Nội dung1 I. Dàn ý Đoạn văn phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai khi nghe tin cải chính (Chuẩn)2 II. Những Đoạn văn …

Đoạn văn Phân tích chi tiết cái bóng trong Chuyện người con gái Nam Xương

01-06-2022
Xem thêm
Đoạn văn Phân tích chi tiết cái bóng trong Chuyện người con gái Nam Xương

Đề bài: Đoạn văn Phân tích chi tiết cái bóng trong Chuyện người con gái Nam Xương Đoạn văn Phân tích chi tiết cái bóng trong Chuyện người con gái Nam Xương Nội dung1 I. Dàn ý Đoạn văn Phân tích chi tiết cái bóng trong Chuyện người con gái Nam Xương (Chuẩn)2 II. Những Đoạn văn …

Đoạn văn cảm nhận về tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa

01-06-2022
Xem thêm
Đoạn văn cảm nhận về tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa

Đề bài: Đoạn văn cảm nhận về tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa Đoạn văn cảm nhận về tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa Nội dung1 I. Dàn ý Đoạn văn cảm nhận về tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa (Chuẩn)2 II. Những Đoạn văn cảm nhận về tình bà cháu …