Ngữ Văn 6 - CD

Soạn bài Nội dung sách Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

08-09-2021
Xem thêm

Nội Dung I. HỌC ĐỌCCâu hỏi trang 8 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu hỏi trang 9 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu hỏi trang 10 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuII. HỌC VIẾTCâu hỏi trang 11 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuIII. HỌC NÓI VÀ NGHECâu hỏi trang 12 Ngữ […]

Soạn bài Cấu trúc của sách Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều

08-09-2021
Xem thêm

Hướng dẫn soạn Bài mở đầu. Nội dung bài Soạn bài Cấu trúc của sách Ngữ văn 6 tập 1 Cánh Diều giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 6, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng. […]

Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 14 sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

08-09-2021
Xem thêm

Nội Dung KIẾN THỨC NGỮ VĂN1. Truyện truyền thuyết và truyện cổ tích2. Chi tiết, cốt truyện, nhân vật3. Từ đơn và từ phức (từ ghép, từ láy) Hướng dẫn soạn Bài 1. Truyện. Nội dung bài Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 14 sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều giúp các […]

Soạn bài Thánh Gióng sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

08-09-2021
Xem thêm

Nội Dung ĐỌC HIỂU VĂN BẢNThánh Gióng1. Chuẩn bịCâu hỏi trang 15 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu hỏi trang 16 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu hỏi trang 16 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều2. Đọc hiểuCâu hỏi trang 16 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu hỏi trang 16 Ngữ […]

Soạn bài Thạch Sanh sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

08-09-2021
Xem thêm

Nội Dung ĐỌC HIỂU VĂN BẢNThạch Sanh1. Chuẩn bịCâu hỏi trang 19 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu hỏi trang 19 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu hỏi trang 19 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu hỏi trang 19 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều2. Đọc hiểuCâu hỏi trang 19 Ngữ […]

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 24 sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

09-09-2021
Xem thêm

Nội Dung THỰC HÀNH TIẾNG VIỆTCâu 1 trang 24 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu 2 trang 24 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu 3 trang 24 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu 4 trang 25 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu 5 trang 25 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh […]

Soạn bài Sự tích Hồ Gươm sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

09-09-2021
Xem thêm

Nội Dung THỰC HÀNH ĐỌC HIỂUSự tích Hồ Gươm1. Chuẩn bịCâu hỏi trang 25 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều2. Đọc hiểuCâu hỏi trang 26 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu hỏi trang 26 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu hỏi trang 26 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu hỏi trang […]

Soạn bài Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

09-09-2021
Xem thêm

Nội Dung VIẾTViết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích1. Định hướng2. Thực hànhBài tập trang 28 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diềua) Chuẩn bịb) Tìm ý và lập dàn ýc) Viếtd) Kiểm tra và chỉnh sửaBÀI VIẾT THAM KHẢOKể lại truyền thuyết Thánh Gióng Hướng dẫn soạn Bài 1. […]

Soạn bài Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

09-09-2021
Xem thêm

Nội Dung NÓI VÀ NGHEKể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích1. Định hướng2. Thực hànhBài tập trang 30 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diềua) Chuẩn bịb) Tìm ý và lập dàn ýc) Nói và nghed) Kiểm tra và chỉnh sửaBÀI NÓI THAM KHẢOKể lại truyền thuyết Thánh Gióng bằng lời của em […]

Soạn bài Em bé thông minh sgk Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh Diều

09-09-2021
Xem thêm

Nội Dung TỰ ĐÁNH GIÁEM BÉ THÔNG MINHCâu 1 trang 33 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu 2 trang 34 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu 3 trang 34 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu 4 trang 34 Ngữ Văn 6 tập 1 Cánh DiềuCâu 5 trang 34 Ngữ Văn 6 tập […]