Ngữ Văn 7 – CTST

Soạn bài Đọc mở rộng trang 129 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

12-09-2022
Xem thêm

Nội Dung ĐỌC MỞ RỘNGTRẢ LỜI CÂU HỎICâu 1 trang 129 Ngữ Văn 7 tập 1 Kết Nối Tri ThứcCâu 2 trang 129 Ngữ Văn 7 tập 1 Kết Nối Tri ThứcCâu 3 trang 129 Ngữ Văn 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức Hướng dẫn soạn Bài 5. MÀU SẮC TRĂM MIỀN. Nội dung […]

Soạn bài Lời của cây sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

13-09-2022
Xem thêm

Nội Dung TRI THỨC NGỮ VĂNVĂN BẢN 1LỜI CỦA CÂYChuẩn bị đọcCâu hỏi trang 13 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoTrải nghiệm cùng văn bảnTưởng tượng trang 13 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoTheo dõi trang 14 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoSuy ngẫm và phản […]

Soạn bài Sang thu sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

13-09-2022
Xem thêm

Nội Dung VĂN BẢN 2SANG THUChuẩn bị đọcCâu hỏi trang 15 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoTrải nghiệm cùng văn bảnTưởng tượng trang 15 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoTheo dõi trang 15 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoSuy ngẫm và phản hồiTRẢ LỜI CÂU HỎICâu […]

Soạn bài Ông Một sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

13-09-2022
Xem thêm

Nội Dung ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂMÔNG MỘTTrải nghiệm cùng văn bảnSuy ngẫm và phản hồiTRẢ LỜI CÂU HỎICâu 1 trang 18 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 2 trang 18 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 3 trang 18 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo […]

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 18 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

13-09-2022
Xem thêm

Nội Dung THỰC HÀNH TIẾNG VIỆTTRẢ LỜI CÂU HỎICâu 1 trang 19 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 2 trang 19 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 3 trang 20 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 4 trang 20 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời […]

Soạn bài Con chim chiền chiện sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

13-09-2022
Xem thêm

Nội Dung ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠICON CHIM CHIỀN CHIỆNHướng dẫn đọcTRẢ LỜI CÂU HỎICâu 1 trang 22 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 2 trang 22 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 3 trang 22 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 4 trang 22 […]

Soạn bài Làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

14-09-2022
Xem thêm

Nội Dung VIẾTLÀM MỘT BÀI THƠ BỐN CHỮ HOẶC NĂM CHỮHướng dẫn phân tích kiểu văn bảnTRẢ LỜI CÂU HỎICâu 1 trang 23 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 2 trang 23 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 3 trang 23 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng […]

Soạn bài Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

14-09-2022
Xem thêm

Nội Dung VIẾTVIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ BỐN CHỮ HOẶC NĂM CHỮHướng dẫn phân tích kiểu văn bảnTRẢ LỜI CÂU HỎICâu hỏi trang 26 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoHướng dẫn quy trình viếtĐề bài trang 26 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoBÀI […]

Soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

14-09-2022
Xem thêm

Nội Dung NÓI VÀ NGHETÓM TẮT Ý CHÍNH DO NGƯỜI KHÁC TRÌNH BÀYĐề bài trang 29 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoBÀI NÓI THAM KHẢOTóm tắt ý chính của giáo viên trình bày khi hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam […]

Soạn bài ÔN TẬP Bài 1 trang 30 sgk Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

14-09-2022
Xem thêm

Nội Dung ÔN TẬPTRẢ LỜI CÂU HỎICâu 1 trang 30 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 2 trang 30 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 3 trang 30 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu 4 trang 30 Ngữ Văn 7 tập 1 Chân Trời Sáng TạoCâu […]