Nội dung

  • 1 Hidro tác dụng với đồng oxit
    • 1.1 1. Phương trình phản ứng giữa CuO và H2
    • 1.2 2. Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra
    • 1.3 3. Hiện tượng phản ứng
    • 1.4 4. Bài tập trắc nghiệm liên quan

Hidro tác dụng với đồng oxit

CuO + H2 → Cu + H2O được biên soạn là phản ứng cho khí oxi tác dụng với đồng oxit có màu đen. Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao, hy vọng tài liệu giúp ích cho bạn đọc viết và cân bằng đúng phản ứng hóa học từ đó vận dụng giải các dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng giữa CuO và H2

CuO + H2 overset{t^{circ } }{rightarrow} Cu + H2O

2. Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra

Ở nhiệt độ khoảng 400oC

3. Hiện tượng phản ứng

Bột CuO màu đen chuyển dần thành lớp đồng kim loại màu đỏ gacgj và có những giọt nước tạo thành.

4. Bài tập trắc nghiệm liên quan

Câu 1: Ở chương trình lớp 8, hidro thể hiện tính:

A. Tính OXH

B. Tính khử

C. Tác dụng với kim loại

D. Tác dụng với oxi

Đáp án B

Câu 2: Các cách phổ biến để điều chế hidro trong công nghiệp:

A. Từ khí than

B. Từ khí thiên nhiên, dầu mỏ

C. Điện phân nước

D. Tất cả đều đúng

Đáp án B

Câu 3: Trong các loại phản ứng dưới đây, phản ứng nào chắc chắn là phản ứng oxi hóa – khử

A. Phản ứng hóa hợp

B. Phản ứng thế

C. Phản ứng thủy phân

D. Phản ứng phân hủy

Đáp án B

Câu 4: Tính m(g) H2O khi cho 2,4(l) H2 tác dụng với 7,6(l) O2 (đktc)

A. 1,92g

B. 1,93g

C. 4,32g

D. 0,964g

Đáp án B

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử:

A. 2Fe(OH)3 overset{t^{circ } }{rightarrow} Fe2O3 + 3H2O

B. NH3 + HCl → NH4Cl

C. CaCO3 overset{t^{circ } }{rightarrow}CaO + CO2

D. NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O

Đáp án D

…………………………..

Trên đây đã giới thiệu tới các bạn CuO + H2 → Cu + H2O. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 8, Gải SBT Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Chuyên đề Hóa học 8. Tài liệu học tập lớp 8 mà tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi:

Chuyên mục: Giáo dục