Dàn ý: Bàn về nghệ thuật gây thiện cảm

1. Mở bài

Giới thiệu dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: ” Nghệ thuật gây thiện cảm”

2. Thân bài

– Giải thích khái niệm: “thiện cảm”, “nghệ thuật”

– Phân tích nghệ thuật gây thiện cảm, lấy dẫn chứng:

+ Trong giao tiếp, ứng xử

+ Trong cách ăn mặc

+ Trong cách xử lí tình huống

– Tác dụng:

+ Được đánh giá cao, nhận được sự tôn trọng của người khác

+ Thành công trong công việc và cuộc sống

+ Dễ dàng hòa nhập với mọi người

+ Hoàn thiện hơn về nhân cách

– Người không có nghệ thuật gây thiện cảm sẽ ntn trong cuộc sống?

– Mở rộng vấn đề, liên hệ thực tế :

Gây thiện cảm với người khác không có nghĩa là phải sử dụng thủ đoạn hay cách thức xấu xa nhằm thu hút sự chú ý của người khác, gây thiện cảm cũng không có nghĩa là tự biến mình trở nên giả tạo

3. Kết bài

Khẳng định lại quan điểm đã đưa ra

Xem bài mẫu: Bàn về nghệ thuật gây thiện cảm

Đăng bởi:

Chuyên mục: Giáo Dục