Nội Dung

Hướng dẫn giải Bài 5. Bài toán về tỉ số phần trăm sgk Toán 6 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 48 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ câu trả lời các câu hỏi hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài giải các bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 45 Toán 6 tập 2 CTST

Trên lãnh thổ nước ta hiện nay có 54 dân tộc cùng nhau sinh sống gắn bó. Dân số nước ta là 96 208 984 người (tính đến hết quý 1 năm 2019, theo số liệu của Tổng cục Thống kê). Trong đó, dân tộc Kinh chiếm khoảng 85,3 % dân số. Em hãy tính dân số dân tộc Kinh của nước ta theo thống kê trên.

Trả lời:

Số dân tộc Kinh của nước ta theo thống kê trên là:

$96 \,208 \,984 . 85,3 \% ≈ 82 \, 066 \, 264$ (người)

Vậy dân tộc Kinh nước ta theo thống kê trên xấp xỉ là 82 triệu người.


1. Tìm giá trị phần trăm của một số

Hoạt động khám phá 1 trang 45 Toán 6 tập 2 CTST

Vàng bốn số chín là loại vàng chứa 99,99% vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên chất có trong 100 g vàng bốn số chín.

Trả lời:

Khối lượng vàng nguyên chất có trong 100 g vàng bốn số chín là:

\(100.99,99\% = \frac{{100.99,99}}{{100}} = 99,99\) (gam)

Đáp số: $99,99$ gam.


Thực hành 1 trang 45 Toán 6 tập 2 CTST

Tìm giá trị 25% của 200 000.

Trả lời:

25% của 200 000 là:

\(200 \,000 . \frac{{25}}{{100}} = 50 \,000\)


Vận dụng 1 trang 45 Toán 6 tập 2 CTST

Vàng 18K là hợp kim có chứa 75% vàng nguyên chất. Hãy tính khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn một chỉ nặng 3,75 gam làm bằng vàng 18K.

Trả lời:

Khối lượng vàng nguyên chất có trong một chiếc nhẫn là:

\(3,75.75\% = \frac{{3,75.75}}{{100}} = 2,8125\)


2. Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

Hoạt động khám phá 2 trang 46 Toán 6 tập 2 CTST

Khối lượng cafein có trong hạt cà phê Robusta của Buôn Ma Thuột là 2,5%. Muốn điều chế được 200 g cafein ta cần phải có bao nhiêu gam hạt cà phê Robusta?

Trả lời:

Muốn điều chế được 200 g cafein ta cần có số gam hạt cà phê là:

\(\frac{{200.100\;}}{{2,5}}= 8\,000\) (gam)

Vậy muốn điều chế được $200$ g cafein ta cần phải có $8 \,000$ gam hạt cà phê Robusta.


Thực hành 2 trang 46 Toán 6 tập 2 CTST

Tìm số x khi biết 12% của x là 500.

Trả lời:

12% của x là 500, số x là:

\(500:\frac{12}{100} = 500.\frac{100}{12} = \frac{12\,500}{3}\)

Vậy 12% của x là 500 thì \(x =\frac{12\,500}{3}\).


3. Sử dụng tỉ số phần trăm trong thực tế

Vận dụng 2 trang 46 Toán 6 tập 2 CTST

a) Một cái ti vi giá 9 500 000 đồng. Tìm giá mới của nó sau khi giảm giá 15%.

b) Giá của một chiếc điện thoại sau khi đã giảm giá 25% là 800 000 đồng. Hỏi giá gốc trước khi giảm là bao nhiêu?

Trả lời:

a) Ta có: \(100\% – 15\% = 85\% \)

Giá của chiếc Tivi sau khi giảm giá:

\(9\,500\,000.\frac{{85}}{{100}} = 8\,075\,000\) (đồng)

Vậy giá mới của chiếc tivi sau khi giảm giá 15% là 8 075 000 đồng.

b) Ta có: \(100\% – 25\% = 75\% \)

Giá gốc của chiếc điện thoại là:

\(800:75\% = 800:\frac{{75}}{{100}} \approx 1\,067\,000\) (đồng)

Vậy giá gốc của chiếc điện thoại trước khi giảm là 1 067 000 (đồng).


Vận dụng 3 trang 47 Toán 6 tập 2 CTST

Bạn Trúc đạt giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh và được thưởng 10 000 000 đồng. Ba Trúc giúp em đem gửi số tiền đó vào ngân hàng có kì hạn 12 tháng với lãi suất 6% một năm.

a) Hỏi một năm sau Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu tiền?

b) Nếu Trúc chỉ gửi tiền với lãi suất không kì hạn là 0,3% / năm và sau 40 ngày có việc cần dùng phải rút tiền ra ngay, bạn ấy sẽ nhận được tổng cộng là bao nhiêu tiền?

Trả lời:

a) Số tiền lãi sau 1 năm là:

\(10\,000\,000.\frac{6}{{100}} = 600\,000\)(đồng)

Ta có: \(10\,000\,000 + 600\,000 = 10\,600\,000\)(đồng).

Vậy một năm sau Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là \(10\,600\,000\) đồng.

b) Số tiền lãi sau 40 ngày là:

\(10\,000\,000.\frac{{0,3}}{{100}}.\frac{{40}}{{360}} \approx 3333\) (đồng)

Ta có: \(10\,000\,000 + 3333 = 10\,003\,333\)(đồng).

Vậy sau 40 ngày Trúc nhận được tổng cộng cả vốn lẫn lãi là \(10\,003\,333\) đồng.


Vận dụng 4 trang 47 Toán 6 tập 2 CTST

Nước ở Biển Chết (Dead Sea) tại Israel rất mặn. Trong 500 g nước biển tại đây có chứa 175 g muối. Do độ mặn của Biển Chết rất cao nên người tắm có thể nổi dễ dàng, thậm chí du khách có thể nằm đọc báo trên mặt nước. Em hãy tính tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết.

Trả lời:

Tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết là:

\(\left( {\frac{{175}}{{500}}.100} \right)\% = 35\% \)

Vậy tỉ số phần trăm của muối trong nước biển ở Biển Chết là 35%.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 48 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 48 Toán 6 tập 2 CTST

Một quyển sách có giá 48 000 đồng. Tìm giá mới của quyển sách sau khi:

a) giảm giá 25%;

b) tăng giá 10%.

Bài giải:

a) Quyển sách giảm đi số tiền là:

\(48 \,000.25\% = \frac{{48000.25}}{{100}} = 12 \,000\) (đồng)

Giá mới của quyển sách là:

$48 \,000 – 12 \,000 = 36 \,000$ (đồng)

Vậy giá mới của quyển sách sau khi giảm giá 25% là 36 000 đồng.

b) Quyển sách tăng thêm số tiền là:

\(48 \,000.10\% = \frac{{48\,000.10}}{{100}}= 4 \,800\) (đồng)

Giá mới của quyển sách là:

$48 \,000 + 4 \,800 = 52 \,800$ (đồng)

Vậy giá mới của quyển sách sau khi tăng giá 10% là $52 \,800$ đồng.


Giải bài 2 trang 48 Toán 6 tập 2 CTST

Cà phê Arabica chứa 1,5% chất cafein. Tính lượng cafein có trong 300 g cà phê Arabica.

Bài giải:

Lượng cafein có trong 300g cà phê Arabica là:

\(300 . 1,5\% =\frac{{300.1,5}}{{100}} = 4,5\) (gam)

Vậy lượng cafein có trong $300$ g cà phê Arabica là $4,5$ g.


Giải bài 3 trang 48 Toán 6 tập 2 CTST

Một loại bột nêm có chứa 60% bột ngọt. Tính khối lượng bột ngọt có trong gói 20 g bột nêm loại đó.

Bài giải:

Khối lượng bột ngọt có trong 20 g bột là:

\(20.60\% = \frac{{20.60}}{{100}}= 12\) (gam)

Đáp số: $12$ gam.


Giải bài 4 trang 48 Toán 6 tập 2 CTST

Bác Tám gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức có kì hạn 12 tháng với lãi suất 8% một năm. Hỏi sau một năm bác Tám nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Bài giải:

Sau một năm bác Tám nhận được số tiền lãi là:

\(50.8\% =\frac{{50.8}}{{100}} = 4\) (triệu đồng)

Đáp số: $4$ triệu đồng.


Giải bài 5 trang 48 Toán 6 tập 2 CTST

Mẹ bạn Lan gửi 800 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức không kì hạn với lãi suất 0,6% một năm. Sau 90 ngày, khi rút ra mẹ Lan nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi?

Bài giải:

Sau 90 ngày, khi rút ra mẹ Lan nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là:

\(800 + 800.0,6\%.\frac{{90}}{{360}} = 801,2\) (triệu)

Đáp số: $801,2$ triệu đồng.


Giải bài 6 trang 48 Toán 6 tập 2 CTST

Trong một loại đậu nành nấu chín, chất đạm chiếm 32%. Hỏi phải nấu chín bao nhiêu ki-lô-gam đậu nành loại đó để có thể thu được 6,4 kg chất đạm?

Bài giải:

Số ki-lô-gam đậu nành để có thể thu được 6,4 kg chất đạm là:

\(6,4. \frac{{100}}{{32}} = 20\) (kg)

Đáp số: $20$ kg.


Giải bài 7 trang 48 Toán 6 tập 2 CTST

Trong một bản đồ có tỉ lệ 1:50 000 thì chiều dài của cây cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu là 5,5 cm. Tính chiều dài thật của cầu Cần Thơ.

Bài giải:

Chiều dài thật của cầu Cần Thơ là:

\(5,5 : \frac{1}{{50\,000}} = 275 \,000\) (cm) = 2,75 (km)

Vậy chiều dài thật của cầu Cần Thơ là $2,75$ km.


Giải bài 8 trang 48 Toán 6 tập 2 CTST

Trong một bản vẽ kĩ thuật, chiều dài của một loại xe ô tô là 9,4 cm. Cho biết bản vẽ có tỉ lệ 1:50. Tính chiều dài thật của chiếc xe ô tô đó.

Bài giải:

Chiều dài thật của chiếc xe ô tô đó là:

\(9,4 : \frac{1}{{50}} = 470\) (cm) = 4,7 (m)

Vậy chiều dài thật của chiếc xe ô tô đó là $4,7$ m.


Bài trước:

? Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 44 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

? HĐTH&TN: Bài 6 trang 48 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 48 sgk Toán 6 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“