Nội Dung

Hướng dẫn giải Bài Hoạt động thực hành trải nghiệm sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài HĐTH&TN: Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè? sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NÀO ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT TRONG HÈ?


CÁC CÂU HỎI CẦN TRẢ LỜI

● Hoạt động thể thao trong hè nào mà học sinh muốn lựa chọn nhiều nhất?

● Những hoạt động thể thao nào được các bạn học sinh nam, học sinh nữ yêu thích?

● Sự lựa chọn hoạt động thể thao hè của học sinh đầu cấp (khối lớp 6, 7) có khác với lựa chọn của học sinh cuối cấp (lớp 8, 9) không?


CHUẨN BỊ

● Giấy, bút, thước kẻ;

● Danh sách học sinh các khối trong trường;

● Máy tính, máy in, mạng internet (nếu có điều kiện).


CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1. THU THẬP DỮ LIỆU

Phương án 1. Sử dụng phiếu hỏi:

Điều kiện thực hiện: có máy tính, máy in.

Thiết kế phiếu hỏi như sau:

Phương án 2. Khảo sát qua mạng internet

Điều kiện thực hiện: Có máy tính kết nối Internet

Các bước làm cụ thể như sau:

Hướng dẫn sử dụng Google form:

• Bước 1. Nếu chưa có tài khoản thì cần lập một tài khoản Google.

• Bước 2. Vào trang forms.google.com.

• Bước 3. Nhập tên tài khoản và mật khẩu.

• Bước 4. Trong Main manu chọn Forms. Chọn biểu tượng Blank/Trống để tạo một form mới.

• Bước 5. Hoàn thành các gợi ý của Google Forms.

• Bước 6. Bấm vào biểu tượng Preview để xem trước và điều chỉnh form cần thiết.

• Bước 7. Chọn Send/Gửi hoặc sao chép đường dẫn để gửi khảo sát qua thư điện tử. Em cũng có thể chia sẻ form qua facebook, zalo, …

• Bước 8. Xem kết quả trong phần responses.

Phương án 3. Phỏng vấn trực tiếp.

Em thực hiện phỏng vấn trực tiếp và liệt kê kết quả vào bảng sau:

Bước 2. LẬP BẢNG THỐNG KÊ

Tổng kết số liệu theo mẫu sau:

Lập các bảng số liệu sau:

1. Bảng thống kê số lượng học sinh lựa chọn các hoạt động thể thao

2. Bảng thống kê số lượng học sinh nam và học sinh nữ lựa chọn các hoạt động thể thao hè

3. Bảng thống kê số lượng học sinh đầu cấp (khối 6, 7) và cuối cấp (khối 8, 9) lựa chọn các hoạt động thể thao hè

Bước 3. VẼ BIỂU ĐỒ CỘT, CỘT KÉP

Vẽ biểu đồ cột, cột kép biểu diễn các bảng thống kê. Có hai phương án:

Phương án 1. Vẽ biểu đồ trên giấy.

Phương án 2. Vẽ bằng phần mềm Microsoft Excel (theo hướng dẫn trong SGK/ trang 103 – 104).

Bước 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Dựa vào biểu đồ vẽ được hãy trả lời các câu hỏi được đặt ra từ đầu.

Em hãy đưa ra khuyến nghị cho nhà trường (địa phương) trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh trong trường vào kỉ nghỉ hè mới.

Ta xét ví dụ với trường THCS Nguyễn du có 1 730 học sinh trong đó có 1 200 học sinh tham gia cuộc khảo sát.

Thông qua việc thu thập số liệu, ta có các bảng tổng kết sau đây:

(1). Bảng thống kê số lượng học sinh lựa chọn các hoạt động thể thao:

Hoạt động Số lượng
Bóng đá 670
Đá cầu 150
Cầu lông 78
Điền kinh 55
Bóng rổ 60
Bóng chuyền 90
Thể dục nhịp điệu 30
Các môn thể thao khác 67

(2). Bảng thống kê số lượng học sinh nam và học sinh nữ lựa chọn các hoạt động thể thao hè:

Hoạt động Nam Nữ
Bóng đá 580 90
Đá cầu 90 60
Cầu lông 48 30
Điền kinh 32 23
Bóng rổ 45 15
Bóng chuyền 40 50
Thể dục nhịp điệu 0 30
Các môn thể thao khác 37 30

(3). Bảng thống kê số lượng học sinh đầu cấp (khối 6, 7) và cuối cấp (khối 8, 9) lựa chọn các hoạt động thể thao hè:

Hoạt động Học sinh khối 6, 7 Học sinh khối 8, 9
Bóng đá 280 390
Đá cầu 85 65
Cầu lông 28 50
Điền kinh 25 30
Bóng rổ 22 38
Bóng chuyền 20 70
Thể dục nhịp điệu 17 13
Các môn thể thao khác 25 42

Vẽ biểu đồ cột, cột kép

(1). Biểu đồ số lượng học sinh lựa chọn các hoạt động thể thao

(2). Biểu đồ số lượng học sinh nam và học sinh nữ lựa chọn các hoạt động thể thao hè

(3). Biểu đồ số lượng học sinh đầu cấp (khối 6, 7) và cuối cấp (khối 8, 9) lựa chọn các hoạt động thể thao hè

Phân tích dữ liệu

– Hoạt động thể thao trong hè nào mà học sinh muốn lựa chọn nhiều nhất là bóng đá.

– Những hoạt động thể thao nào được các bạn học sinh nam yêu thích là bóng đá, đá cầu, cầu lông.

– Những hoạt động thể thao được các bạn học sinh nữ yêu thích là bóng đá, đá cầu, bóng chuyền.

– Có sự khác nhau trong sự lựa chọn hoạt động thể thao hè của học sinh đầu cấp (khối lớp 6, 7) có với lựa chọn của học sinh cuối cấp (lớp 8, 9) như:

Học sinh khối 6, 7 sẽ lựa chọn nhiều hoạt động thể thao như bóng đá, đá cầu, cầu lông.

Học sinh khối 8,9 sẽ lựa chọn nhiều hoạt động thể thao như bóng đá, đá cầu, cầu lông, bóng chuyền.


Bài trước:

? HĐTH&TN: Kế hoạch chi tiêu cá nhân và gia đình sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

? HĐTH&TN: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn giải HĐTH&TN: Hoạt động thể thao nào được yêu thích nhất trong hè? sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“