Theo Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT và Công văn 803/BGDĐT-GDTrH, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ có rất nhiều thay đổi, điển hình là 6 thay đổi như trong bài viết dưới đây. Mời các em cùng theo dõi:

Quy chế thi THPT Quốc gia 2020

Nội dung

 • 1 6 điểm mới trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020
  • 1.1 Giảm chương trình học do dịch Covid-19
  • 1.2 Rút ngắn thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2020
  • 1.3 Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi
  • 1.4 Trực bảo quản đề thi
  • 1.5 Chấm thi
  • 1.6 Cách ly cán bộ đánh phách

6 điểm mới trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020

Giảm chương trình học do dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT giảm tải chương trình học từ 05 – 07 tuần, nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra. Đồng thời, kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.

Rút ngắn thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, học sinh sẽ phải làm 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn, rút ngắn thời gian thi trong 2 ngày với 4 buổi thi, thay vì 2,5 ngày với 5 buổi thi như các năm trước.

Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi

Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó. Do vậy, thí sinh phải hết sức lưu ý, nếu vi phạm sẽ không có cơ hội sử dụng bất cứ kết quả của bài thi nào đã làm trước đó.

Trực bảo quản đề thi

Phó trưởng Điểm thi hoặc thư ký trực tại phòng bảo quản đề thi, bài thi trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại Điểm thi, thay vì trước đây chỉ trực đêm.

Chấm thi

Mỗi Hội đồng được chấm thi tại không quá 2 khu vực, thay vì 1 khu vực như trước đây.

Cách ly cán bộ đánh phách

Cán bộ đánh phách phải được cách ly tuyệt đối từ khi thực hiện nhiệm vụ đánh phách đến khi hoàn thành việc chấm phúc khảo.

Đăng bởi:

Chuyên mục: Hướng dẫn giáo viên