Nội dung

  • 1 1. Sơ đồ tư duy truyện Thánh Gióng, mẫu số 1:
  • 2 2. Sơ đồ tư duy truyện Thánh Gióng, mẫu số 2 (Bản vẽ của học sinh)

1. Sơ đồ tư duy truyện Thánh Gióng, mẫu số 1:

so do tu duy thanh giong
 

2. Sơ đồ tư duy truyện Thánh Gióng, mẫu số 2 (Bản vẽ của học sinh)

so do tu duy truyen thanh giong

——————-HẾT——————–

Thánh Gióng là truyền thuyết tiêu biểu về người anh hùng chống giặc ngoại xâm. Bên cạnh Sơ đồ tư duy Thánh Gióng, các em có tìm hiểu thêm về truyền thuyết này qua: Phân tích truyền thuyết Thánh Gióng, Chỉ ra và phân tích những chi tiết đặc biệt trong truyền thuyết Thánh Gióng, Phân tích ý nghĩa của những chi tiết hoang đường, kì ảo trong truyện Thánh Gióng, Đóng vai Thánh Gióng kể lại câu chuyện của mình sau khi đánh đuổi xong giặc Ân.

Đăng bởi:

Chuyên mục: Giáo Dục