Câu 1. Nguyễn Trãi có hiệu là gì?

A. Thanh Hiên

B. Ức Trai

C. Yên Đỗ

D. Bạch Vân

Câu 2. Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh năm nào?

A. 1385

B. 1390

C. 1395

D. 1400

Câu 3. Nguyễn Trãi cùng cha ra làm quan dưới triều đại nào?

A. Nhà Lý

B. Nhà Trần

C. Nhà Hồ

D. Nhà Nguyễn

Câu 4. Sau khi thoát khỏi sự giam lỏng của giặc Minh, Nguyễn Trãi theo ai tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

A. Trần Quốc Tuấn

B. Lê Lợi

C. Nguyễn Huệ

D. Trần Nhân Tông

Câu 5. Nguyễn Trãi xin về ở ẩn tại Côn Sơn vào năm nào?

A. 1432

B. 1434

C. 1437

D. 1439

Câu 6. Dòng nào sau đây nêu đúng năm sinh, năm mất của Nguyễn Trãi?

A. 1378 – 1440

B. 1380 – 1442

C. 1382 – 1440

D. 1382 – 1442

Câu 7. Dòng nào sau đây khái quát không đúng về số phận, con người Nguyễn Trãi?

A. Đắc chí bao nhiêu thì bất đắc chí bấy nhiêu.

B. Đắc chí nhiều mà bất đắc chí cũng nhiều.

C. Vừa đắc chí vừa bất đắc chí.

D. Bất đắc chí nhiều hơn đắc chí.

Câu 8. Bui một tấc lòng ưu ái cũ, Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông. Hai câu thơ trên trích trong bài thơ nào dưới đây?

A. Thuật hứng – bài 5

B. Tự thán – bài 40

C. Bảo kính cảnh giới – bài 42.

D. Tự thuật – bài 9

Câu 9. Lí do trực tiếp làm cho Nguyễn Trãi phải cáo quan về ở ẩn và chịu oan sai, không thực hiện được hoài bão của mình là gì?

A. Vì chế độ quân chủ không dung nạp được những người sống quá nhân nghĩa và ngay thẳng như Nguyễn Trãi.

B. Vì cuộc đời của người anh hùng thời nào cũng thường phải chịu nhiều thử thách và lắm bi kịch.

C. Vì tài năng, nhân cách của Nguyễn Trãi vượt quá khuôn khổ xã hội và chế độ quân chủ thường thù nghịch với người tài.

D. Vì bọn triều thần gian nịnh đố kị, ghen ghét tài năng, nhân cách của Nguyễn Trãi, đã tìm mọi cách để gièm pha giá họa cho ông.

Câu 10. Nhận xét nào không đúng về Nguyễn Trãi?

A. Là một bậc đại anh hùng dân tộc.

B. Là một nhân vật toàn tài hiếm có.

C. Là người đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới.

D. Là một nhà văn có nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài.

Nội dung

  • 1 đáp án Trắc nghiệm bài Bình Ngô đại cáo – Phần 1: Tác giả
  • 2 Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Bình Ngô đại cáo – Phần 1: Tác giả giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

đáp án Trắc nghiệm bài Bình Ngô đại cáo – Phần 1: Tác giả

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 6 B
Câu 2 D Câu 7 D
Câu 3 C Câu 8 A
Câu 4 B Câu 9 D
Câu 5 D Câu 10 D


Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Bình Ngô đại cáo – Phần 1: Tác giả giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Đăng bởi:

Chuyên mục: Giáo dục