Câu 1. Những tác phẩm của tác giả Phạm Ngũ Lão là gì?

A. Tỏ lòng và Cáo bệnh bảo mọi người.

B. Tỏ lòng và Cảnh ngày hè.

C. Tỏ lòng và Viếng Thượng tướng quốc công Hưng Đạo Đại Vương.

D. Tỏ lòng và Phò giá về kinh.

Câu 2. Cụm từ khí thế nuốt trâu được hiểu là:

A. Khí phách mạnh mẽ.

B. Khí phách anh hùng.

C. Khí phách lão luyện.

D. Khí phách hiên ngang.

Câu 3. Dòng nào không gắn với nội dung bài thơ Tỏ lòng?

A. Tầm vóc, tư thế, hành động của con người thời Trần.

B. Chí lớn lập công danh của con người thời Trần.

C. Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người thời Trần.

D. Khí thế hào hùng mang tinh thần quyết chiến, quyết thắng thời Trần.

Câu 4. Biện pháp nghệ thuật chủ yếu được sử dụng trong câu thơ thứ hai trong bài Tỏ lòng là gì?

A. Nhân hóa

B. So sánh

C. Ẩn dụ

D. Liệt kê

Câu 5. Cách nào hiểu đúng nghĩa của từ “Ba quân” ?

A. Hình ảnh quân đội nhà Trần.

B. Hình ảnh dân tộc.

C. Hình ảnh quân đội nhà Trần và nhà Nguyên.

D. Hình ảnh quân đội nhà Nguyên.

Câu 6. Dòng nào nêu đúng nhất lí do “thẹn” của nhà thơ ?

A. Chưa đạt được danh vọng gì nên xấu hổ với vợ con, tổ tiên.

B. Chưa lập công, lập danh và chưa hoàn thành nghĩa vụ đối với đất nước.

C. Chưa tài giỏi và giàu sang như Vũ hầu.

D. Chưa có địa vị và quyền cao chức trọng như Vũ hầu.

Câu 7. Dòng nào không phải là thành công nghệ thuật của bài thơ Tỏ lòng?

A. Thủ pháp gợi, thiên về ấn tượng bao quát.

B. Bút pháp nghệ thuật hoành tráng có tính sử thi.

C. Ngôn ngữ trong sáng, đậm đà bản sắc dân tộc.

D. Hình tượng thơ lớn lao, kì vĩ, súc tích.

Câu 8. Chủ thể trữ tình của Tỏ lòng là :

A. Một nhà nho

B. Một nhà sư

C. Một nhà vua

D. Một vị tướng

Câu 9. Nhận định nào không đúng khi nói về tác giả của bài thơ Thuật hoài?

A. Người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, nay thuộc Ân Thi, Hưng Yên.

B. Là con rể nuôi của Trần Quốc Tuấn.

C. Có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên.

D. Là một nhà quan văn, nên ông thích ngâm thơ đọc sách.

Câu 10. Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào không đúng khi nói về câu thơ thứ hai trong bài Thuật hoài?

A. Tam quân là ba người lính, đồng thời cũng có thể hiểu là ba đạo quân.

B. Hình ảnh ba quân nói về quân đội nhưng cũng đồng thời nói về sức mạnh của toàn dân tộc

C. Câu thơ gây ấn tượng mạnh bởi sự kết hợp của hình ảnh khách quan và cảm nhận chủ quan.

D. Hình ảnh thơ kết hợp giữa hiện thực và lãng mạn.

Câu 11. Bài Tỏ lòng gợi cho em cảm nhận được điều gì?

A. Lý tưởng của người trai trẻ thời Trần.

B. Ý chí sắt đá của con người thời Trần.

C. Ước mơ công hầu, khanh tướng của con người thời Trần.

D. Ý nguyện về sự hy sinh của con người thời Trần.

Câu 12. Ai là tác giả của bài thơ Thuật hoài?

A. Trần Quang Khải

B. Phạm Ngũ Lão

C. Trần Quốc Tuấn

D. Trương Hán Siêu

Câu 13. Bài thơ Thuật hoài ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ nhất.

B. Cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ hai.

C. Cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ ba.

D. Tất cả đều sai.

Câu 14. Tình cảm, cảm xúc nào không được thể hiện trong bài thơ Thuật hoài?

A. Tự hào về khí thế và sức manh của quân đội thời Trần.

B. Thẹn vì chưa trả xong nợ công danh.

C. Tình yêu nước, tự hào dân tộc.

D. Phê phán triều đình phong kiến.

Câu 15. Hai câu thơ cuối thể hiện phẩm chất gì của nhân vật trữ tình?

A. Dũng và tài

B. Tâm và trí

C. Chí và tâm

D. Nhân và nghĩa

Câu 16. Nghệ thuật biểu đạt của bài thơ Tỏ lòng là:

A. Cô đọng, hàm súc

B. Hình ảnh giàu sức biểu cảm

C. Giọng điệu hào hùng

D. Cả A, B và C

Nội dung

  • 1 đáp án Trắc nghiệm bài Tỏ lòng Thuật hoài
  • 2 Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Tỏ lòng Thuật hoài giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

đáp án Trắc nghiệm bài Tỏ lòng Thuật hoài

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 9 B
Câu 2 B Câu 10 A
Câu 3 C Câu 11 A
Câu 4 B Câu 12 B
Câu 5 A Câu 13 B
Câu 6 B Câu 14 D
Câu 7 C Câu 15 C
Câu 8 D Câu 16 D


Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Tỏ lòng Thuật hoài giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Đăng bởi:

Chuyên mục: Giáo dục